×
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności  obowiązuje w spółce FALCON V SYSTEMS S.A.

Zachowanie poufności danych jest dla FALCON V SYSTEMS  niezwykle ważne, dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej FALCON V SYSTEMS.

KTO KONTROLUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez FALCON V SYSTEMS. Chroni on także Twoje dane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach spółek powiązanych z FALCON V SYSTEMS. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych innym podmiotom.

Musisz wiedzieć, że FALCON V SYSTEMS  nie udostępnia Twoich danych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi o nie kompetentny organ administracji (np. Generalny Inspektor Danych Osobowych) lub sąd.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy masz obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Wszystkie te dane są nam niezbędne, by stworzyć optymalne warunki komunikacji i dostarczania usług oferowanych na  stronie internetowej FALCON V SYSTEMS  (odpowiedzi na Twoje pytania, wysyłki Newslettera), a także po to, by nieustannie ulepszać merytoryczną zawartość stron internetowych.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Musisz wiedzieć, że FALCON V SYSTEMS  przetwarza Twoje dane osobowe jedynie w celach, w których te dane zostały zebrane. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

FALCON V SYSTEMS  przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam bezpośrednio lub które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze strony  internetowej FALCON V SYSTEMS.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane będą dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Zbieranie bierne odbywać się będzie przez zewnętrzny system statystyk Google Analytics.

JAKIE MASZ PRAWA? PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z FALCON V SYSTEMS  na adres [email protected] – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

PRAWO DO PRZENOSZENIA

Gdy FALCON V SYSTEMS  przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez FALCON V SYSTEMS, z wyjątkiem sytuacji, w których dane nie mogą zostać usunięte  z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

TWOJE PRAWO DO NIEWYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU FALCON V SYSTEMS

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu FALCON V SYSTEMS. FALCON V SYSTEMS  zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

PRAWO DO NIEWYRAŻENIA ZGODY NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie e-maila o tytule „unsubscribe” na adres [email protected].

PRAWO DO OGRANICZENIA

Masz prawo zażądać, aby FALCON V SYSTEMS  ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu FALCON V SYSTEMS, wtedy FALCON V SYSTEMS  ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy FALCON V SYSTEMS  musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
  • jeśli FALCON V SYSTEMS  nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.


JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracowników, którzy będą odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres [email protected].

PLIKI COOKIES

Strona internetowa FALCON V SYSTEMS  może wykorzystywać pliki cookies. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. FALCON V SYSTEMS  przechowuje pliki cookies na Twoim komputerze w szczególności w celu:

  • utrzymania Twojej sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie będziesz musiał na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • lepszego dopasowania strony do Twoich potrzeb;
  • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamowych.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli uważasz, że FALCON V SYSTEMS  przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

UAKTUALNIENIA NASZYCH ZASAD PRYWATNOŚCI

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej tajnyprojektit.plPowyższa Polityka Prywatności obowiązuje w spółce FALCON V SYSTEMS S.A. zarejestrowanej w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowa 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000740920, NIP: 9571107871, Kapitał Zakładowy: 3 144 655,00 PLN (opłacony w całości).